Category: Nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà anh Tân, chị Huyền 140m2 - Tam Kỳ, Quảng Nam
Kiến trúc, Nhà phố 3 tầng, Thiết kế nhà phố | 1 Tháng Bảy, 2021
Thiết kế nhà anh Tân, chị Huyền 140m2 – Tam Kỳ, Quảng Nam

[ux_slider] [ux_image id=”2303″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”2304″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”2306″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16226″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16227″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16228″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16229″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16232″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16231″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16234″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16235″ image_size=”original”] [ux_image id=”16236″ image_size=”original” height=”56.25%”] [ux_image id=”16233″ image_size=”original” height=”56.25%”] [/ux_slider] Hình ảnh mặt tiền nhà 3 tầng…