Tên sự kiện

Tổ chức Tết Trung Thu – EnHome

Đối tượng tham gia

Toàn bộ đội ngũ nhân viên công ty cổ phần kiến trúc – Nội thất EnHome

Nội dung hoạt động

Tết Trung Thu là dịp để các doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên cùng con em của mình được vui chơi, giao lưu. Và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bằng các hoạt động sôi nổi thú vị.

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu 10

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome

tet trung thu

Hình ảnh Tết Trung Thu EnHome