Tên hoạt động

Tham quan phòng trưng bày của Vietceramics.

Thơi gian và địa điểm

 • Thời gian: Ngày 29 tháng 7 năm 2022.
 • Địa điểm: Showroom Vietceramics – 195 Điện Biên Phủ – Phường Chính Gián – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia

Thành viên EnHome:

 • Nhân sự phòng thiết kế, phòng kinh doanh và phòng dự toán.

Thành viên Vietceramic:

 • Toàn bộ nhân sự Vietceramic.

Nội dung hoạt động

 • Giới thiệu sự hình thành lên phòng trưng bày và các mẫu mã có tại Vietceramic
tham quan phòng trưng bay vietceramic

Giới thiệu sự hình thành lên phòng trưng bày và các mẫu mã có tại Vietceramic

 • Tham quan phòng trưng bày của Vietceramics, gồm 3 tầng:
  • Tầng 1: Trưng bày các loại gạch châu Âu.
  • Tầng 2: Trừng bày các loại sàn gỗ.
  • Tầng 3: Trưng bày các loại gạch châu Á.
  • Tầng 4: Trưng bày các thiết bị vệ sinh.
 • Chụp hình lưu niệm EnHome và Vietceramics.
tham quan phong trưng bay vietceramic

Chụp hình lưu niệm EnHome và Vietceramics

tham quan phong trưng bay vietceramic

Chụp hình lưu niệm EnHome và Vietceramics

tham quan phong trưng bay vietceramic

Chụp hình lưu niệm EnHome và Vietceramics