Tên sự kiện

Sự kiện workshop giao lưu tìm hiểu ngành xây dựng Đà Nẵng – Union Tec.

Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: Ngày 04 tháng 11 năm 2022.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất EnHome – 30 Tiểu La, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia

Cổ đông công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất EnHome và các cổ đông công ty Union Tec.

Nội dung hoạt động

Hướng tới mở rộng kinh doanh và đầu tư tại Đà Nẵng, Việt Nam, Union Tec muốn tìm hiểu tình hình ngành thiết kế – Kiến trúc tại Việt Nam, tìm hiểu về đặc trưng của phong cách thiết kế – Kiến trúc tại Việt Nam.

workshop union tec

Hình ảnh sự kiện workshop Uion Tec

workshop union tec

Hình ảnh sự kiện workshop Uion Tec

workshop union tec

Hình ảnh sự kiện workshop Uion Tec

workshop union tec

Hình ảnh sự kiện workshop Uion Tec

workshop union tec

Hình ảnh sự kiện workshop Uion Tec