Trong thời đại hiện nay, quy trình kiểm soát chất lượng công trình đã trở nên cực kỳ quan trọng. Từ giai đoạn mua sắm, sản xuất và chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện cho đến việc lắp đặt thiết bị, tất cả đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo rằng công trình được thực hiện với đúng kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng trong thi công công trình, với sự hỗ trợ của EnHome.

Định nghĩa và quy định về kiểm soát chất lượng trong công trình xây dựng

Kiểm soát chất lượng công trình xây dựng là một hoạt động quản lý được thực hiện bởi các chủ thể tham gia vào các hoạt động xây dựng. Hoạt động này tuân theo quy định của Nghị định Số: 46/2015/NĐ-CP và các pháp luật liên quan khác, trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình, cũng như trong quá trình khai thác và sử dụng công trình. Mục tiêu của quản lý chất lượng công trình là đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình.

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là một trong sáu nội dung chính của quản lý thi công xây dựng công trình, gồm:

 • Kiểm soát chất lượng xây dựng công trình.
 • Kiểm soát tiến độ thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm soát khối lượng thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng.
 • Kiểm soát hợp đồng xây dựng.
 • Kiểm soát an toàn lao động và môi trường xây dựng.

Các nội dung này cùng nhau đảm bảo quá trình thi công công trình xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Kiểm soát tiến độ thi công xây dựng công trình

Những văn bản quy định kiểm soát chất lượng công trình:

 • Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014: Quy định chung về xây dựng, bao gồm quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015: Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016: Hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm nghiệm thu vật liệu, công việc, hồ sơ hoàn thành công trình và trách nhiệm tư vấn giám sát.
 • Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD, tương tự về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016: Quy định về phân cấp công trình xây dựng.
 • Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014: Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP: Sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án.
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018: Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019: Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
 • Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019: Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Kiểm soát khối lượng thi công xây dựng công trình

Quy trình kiểm soát chất lượng công trình trong xây dựng

Dưới đây là quy trình quan trọng để đạt được tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ quy định kỹ thuật trong ngành xây dựng. Qua quy trình này, chất lượng xây dựng được đảm bảo từ mua sắm đến thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình. Quy trình kiểm soát chất lượng trong xây dựng công trình bao gồm các bước quan trọng sau:

 • Kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm và thiết bị xây dựng.
 • Kiểm soát chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công.
 • Giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng.
 • Giám sát tác giả thiết kế của nhà thầu.
 • Thử nghiệm và kiểm định xây dựng.
 • Nghiệm thu giai đoạn và hạng mục công trình.
 • Nghiệm thu công trình hoàn thành.
 • Kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước.
 • Lập hồ sơ hoàn thành và bàn giao công trình.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Giám sát tác giả thiết kế của nhà thầu

 • Nội dung kiểm soát chất lượng trong thi công công trình xây dựng
 • Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng công trình của nhà thầu bao gồm các hoạt động chính sau đây:
 • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với công trình xây dựng, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và bộ phận thi công.
 • Thực hiện kiểm tra và thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư và thiết bị trước khi sử dụng, tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.
 • Lập và kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công và tiến độ, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiến độ đã đề ra.
 • Ghi chép và lưu trữ nhật ký thi công, ghi lại các sự kiện và kết quả quan trọng.
 • Kiểm tra và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.
 • Thực hiện nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công, báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 • Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu cho từng công việc hoặc hạng mục.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Kiểm tra và đảm bảo an toàn lao động

Xem ngay: Quy trình thiết kế chi tiết và lập kế hoạch xây dựng năm 2023

Nguyên tắc kiểm soát chất lượng trong công trình xây dựng

Quy trình quản lý chất lượng trong xây dựng đòi hỏi tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Tuân thủ quy định pháp luật: Công trình xây dựng phải tuân thủ Luật Xây dựng, Nghị định QLCL và các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và các công trình lân cận.
 • Nghiệm thu trước sử dụng: Công trình chỉ được sử dụng sau khi nghiệm thu đáp ứng yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.
 • Năng lực và tự quản lý của nhà thầu: Nhà thầu phải đáp ứng năng lực theo quy định và thực hiện quản lý chất lượng cho công việc do mình thực hiện.
 • Quản lý chất lượng của chủ đầu tư: Chủ đầu tư phải tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, quản lý dự án và quy định pháp luật.
 • Hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn: Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra và giám định chất lượng công trình.
 • Trách nhiệm cá nhân: Các chủ thể tham gia xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng công việc mình thực hiện.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng công nghệ thông tin như phần mềm quản lý chất lượng công trình, hệ thống thông tin công trình BIM và lưu trữ dữ liệu đám mây để quản lý chất lượng công trình.
 • Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về quản lý chất lượng công trình và ứng dụng công nghệ thông tin.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Các chủ thể tham gia xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng công việc mình thực hiện.

Xem thêm: Chi tiết quy trình giám sát thi công xây dựng mới nhất 2023

Phương pháp nghiệm thu công việc xây dựng

Để nghiệm thu công việc xây dựng, cần tuân theo các yếu tố sau:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu từ nhà thầu thi công xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.
 • Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng có liên quan.
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật đi kèm hợp đồng xây dựng.
 • Kết quả kiểm tra và thí nghiệm chất lượng vật liệu và thiết bị trong quá trình xây dựng.
 • Nhật ký thi công và nhật ký giám sát từ chủ đầu tư và các văn bản có liên quan đến nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng từ nhà thầu thi công xây dựng.
 • Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng trong giai đoạn thi công.
 • Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng.
 • Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng và giai đoạn thi công xây dựng hoàn thành từ nội bộ nhà thầu thi công xây dựng.
 • Đảm bảo tuân thủ các yếu tố trên sẽ giúp quá trình nghiệm thu công việc xây dựng diễn ra một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng trong giai đoạn thi công

Công tác chuẩn bị cho giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo chất lượng kỹ thuật bao gồm các bước sau:

 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên đủ chuyên môn và trình độ: Cần cử cán bộ, kỹ sư, công nhân có chuyên môn cao và đúng ngành nghề để thi công công trình. Cần có cán bộ chuyên trách thường xuyên giám sát chất lượng công trình.
 • Ghi chép công việc hàng ngày: Đơn vị thi công cần có nhật ký thi công để ghi chép các công việc đã thực hiện và ý kiến của kỹ sư giám sát.
 • Phối hợp với kỹ sư giám sát và chủ nhiệm đồ án thiết kế: Cần phối hợp thường xuyên với kỹ sư giám sát và chủ nhiệm đồ án thiết kế để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Cần tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công và thường xuyên tổ chức giao ban tại công trường.
 • Tuân thủ hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật: Trong quá trình thi công, cần tuân thủ các hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu: Cần tổ chức thí nghiệm và kiểm tra chất lượng vật liệu như xi măng, sắt thép, cát, đá,… trước khi sử dụng. Tất cả các vật liệu phải có chứng chỉ hợp lệ từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Kiểm tra và thử nghiệm bê tông: Bê tông phải được kiểm tra và thử nghiệm độ sụt trong quá trình thi công. Cần cung cấp đầy đủ số liệu và chứng từ thí nghiệm bê tông.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Trong quá trình thi công, cần tuân thủ các hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.

 • Quan tâm đến công tác ván khuôn: Ván khuôn phải được gia công phẳng, nhẵn và chống dính, đảm bảo mỹ thuật công trình. Việc tháo dỡ ván khuôn phải tuân thủ quy trình quy phạm.
 • Kiểm tra vị trí và kích thước: Cần kiểm tra tọa độ, cao độ và đo đạc kích thước, khoảng cách các cấu kiện bằng các thiết bị đo đạc như máy toàn đạc, máy kinh vĩ, máy thủy bình và thước thép.
 • Nghiệm thu công trình: Cần nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn thi công và sau khi hoàn thành công trình. Sau đó, cần lập biên bản tổng nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao công trình cùng với hồ sơ hoàn công cho chủ đầu tư.
 • Sửa chữa và bảo hành: Nếu có hạng mục hoặc phần công việc không đạt yêu cầu kỹ thuật, đơn vị thi công cần sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của chủ đầu tư. Cần thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hành công trình theo quy định.
 • Tuân thủ quy trình thi công: Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải tuân thủ quy trình quy phạm thi công hiện hành của Nhà nước, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải.
quy trinh thiet ke chi tiet va lap ke hoach xay dung

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải tuân thủ quy trình quy phạm thi công hiện hành của Nhà nước

Có thể bạn quan tâm: Chi tiết quy định xây dựng nhà ở đô thị mới nhất 2023

Top 10 nhà thầu xây dựng Đà Nẵng uy tín và đáng tin cậy nhất

Như vậy, qua bài viết này của EnHome, chúng ta đã được trang bị những kiến thức quan trọng về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Hiểu rõ quy trình và các bước cần thiết để đảm bảo chất lượng kỹ thuật là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng các công trình bền vững và an toàn. Hy vọng rằng những kiến thức đã được chia sẻ qua bài viết này sẽ giúp các bạn nắm bắt được quy trình quản lý chất lượng công trình và áp dụng thành công trong thực tế.