Category: Tuyển dụng

ENHOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Tuyển dụng | 18 Tháng Năm, 2022
ENHOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

ENHOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 𝐈. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 SL: 02 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: – Tổ chức/ triển khai thiết kế ý tưởng/ thiết kế sơ bộ, bảo vệ và trình duyệt tr. ước chủ đầu tư và các bên liên quan – Quản lý nhóm, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, điều hành nhóm làm…

CÔNG TY CỔ PHẦN ENHOME TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng | 18 Tháng Năm, 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ENHOME TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ENHOME TUYỂN DỤNG 𝟏. 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ – 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟎𝟓 Yêu cầu: – Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế ( Thành thạo Autocad, Sketchup, 3D, Project…) – Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương. – Trung thực, tháo vát Mô tả công việc –…

|𝐄𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟐 |
Tuyển dụng | 18 Tháng Năm, 2022
|𝐄𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟐 |

|𝐄𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟐 | ===================================== VỊ TRÍ: KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG SỐ LƯỢNG: 3 YÊU CẦU: – Sử dụng thành thạo các phầm mềm kiến trúc, thiết kế (Thành thạo Vray, Corona, 3D Max, Autocad, Sketchup,…) – Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc – Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí…