Trong năm 2023, ngành xây dựng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và việc ký kết các hợp đồng xây dựng chất lượng và hiệu quả là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của các dự án. Những mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất năm nay không chỉ phản ánh xu hướng tiến xa trong công nghệ và quản lý dự án, mà còn thể hiện sự chú trọng đến tính minh bạch, bền vững và tuân thủ quy định pháp luật. Trong bài viết này, độc giả hãy cùng EnHome điểm qua những mẫu hợp đồng xây dựng đáng chú ý trong năm 2023.

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là một thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên liên quan đến việc thực hiện các công việc xây dựng. Hợp đồng này thiết lập các điều khoản và điều kiện mà các bên cam kết tuân theo trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Mục tiêu của hợp đồng xây dựng là xác định các trách nhiệm, quyền lợi, giá trị tài chính, thời gian thực hiện, chất lượng công việc và các yêu cầu khác liên quan đến dự án xây dựng.

mau hop dong lao dong

Hợp đồng xây dựng là gì?

 Xem thêm: Giấy phép xây dựng là gì? Những mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023

Những nội dung cần có trong một hợp đồng xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 thì một hợp đồng xây dựng thường bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng: Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của bên thầu (người mướn thầu) và bên thầu thực hiện (người thầu).
 • Phạm vi công việc: Mô tả chi tiết về công việc cần thực hiện, bao gồm các loại công việc, vật liệu cần sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật.
 • Thời gian thực hiện: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc dự án, cũng như các mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện.
 • Giá trị hợp đồng và thanh toán: Xác định giá trị tài chính tổng cộng của hợp đồng, cách thức tính giá và lịch trình thanh toán
 • Chất lượng công việc và tiêu chuẩn kỹ thuật: Điều khoản liên quan đến chất lượng công việc, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và phương thức xử lý khi có sai sót.
 • Bảo hành và bảo trì: Thời gian và phạm vi bảo hành sau khi hoàn thành công việc, cách thức giải quyết các sự cố xảy ra trong thời gian bảo hành.
 • Trách nhiệm và quyền hạn của các bên: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng bên trong quá trình thực hiện dự án, cũng như quyền lợi của mỗi bên.
 • Thay đổi và điều chỉnh hợp đồng: Quy định về việc có thể thay đổi, sửa đổi hợp đồng trong trường hợp cần thiết và cách thức thực hiện.
 • Phí phạt và giải quyết tranh chấp: Quy định về các trường hợp vi phạm hợp đồng và mức phí phạt, cũng như quy trình giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh.
 • Điều khoản chung: Các điều khoản về việc áp dụng pháp luật, thay đổi hợp đồng, hoàn thiện tài liệu, và các điều khoản khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
 • Chữ ký và đóng dấu: Chữ ký và đóng dấu của các bên để xác nhận sự đồng ý và cam kết theo hợp đồng.

8 mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2023

1. Mẫu hợp đồng thiết kế ngành xây dựng

Mẫu hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc là một mẫu hợp đồng dùng để đạt thỏa thuận về việc tư vấn và thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng. Mẫu hợp đồng này xác định đầy đủ thông tin của cả hai bên, và nêu rõ phạm vi tư vấn và thiết kế kiến trúc cho công trình đó.

mau hop dong lao dong

Mẫu hợp đồng thiết kế ngành xây dựng

2. Hợp đồng được thiết kế cho thầu xây dựng

Hợp đồng thầu xây dựng là hiệp ước dân sự đạt được bằng văn bản giữa bên trao thầu và bên nhận thầu nhằm thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, bên trao thầu có thể là chủ đầu tư hoặc người đại diện của chủ đầu tư, tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Và bên nhận thầu có thể là tổng thầu hoặc nhà thầu chính nếu bên trao thầu là chủ đầu tư; nếu bên trao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính, thì bên nhận thầu có thể là một nhà thầu phụ hoặc một liên danh của các nhà thầu xây dựng.

mau hop dong lao dong

Hợp đồng được thiết kế thầu xây dựng

3. Hợp đồng giao khoán xây dựng theo mẫu

Hợp đồng giao khoán xây dựng (hay còn được gọi là hợp đồng thi công giao khoán) là một loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, trong đó bên thầu thực hiện công việc xây dựng (thường là công ty xây dựng) cam kết hoàn thành một phần hoặc toàn bộ công việc xây dựng cho bên giao thầu (chủ đầu tư) với một giá cố định.

mau hop dong lao dong

Hợp đồng giao khoán xây dựng theo mẫu

 Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Tiêu chuẩn đánh giá năng lực xây dựng

4. Hợp đồng xây dựng nhà xưởng được thiết kế theo mẫu

Hợp đồng xây dựng nhà xưởng là một thỏa thuận pháp lý giữa bên chủ đầu tư (người mướn thầu) và bên thầu thực hiện (người thầu) về việc xây dựng hoặc xây cất một nhà xưởng. Nhà xưởng thường là một tòa nhà hoặc công trình được thiết kế và xây dựng để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, chế biến, lưu trữ hàng hóa hoặc quá trình công nghiệp khác.

5. Mẫu thiết kế hợp đồng xây dựng dành cho nhà ở

Hợp đồng xây dựng dành cho nhà ở là một thỏa thuận pháp lý giữa bên chủ nhà (người mướn thầu) và bên thầu thực hiện (người thầu) về việc xây dựng, cải tạo, hay sửa chữa một ngôi nhà hoặc các công trình liên quan đến nơi ở. Mục tiêu của hợp đồng này là xác định rõ các yêu cầu, cam kết, và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến ngôi nhà.

mau hop dong lao dong

Mẫu thiết kế hợp đồng xây dựng dành cho nhà ở

6. Mẫu hợp đồng xây dựng và sửa chữa nhà ở

Bản chất của hợp đồng sửa chữa nhà ở tương tự một hiệp ước dân sự. Bên cạnh các yếu tố bắt buộc theo cấu trúc của hợp đồng, về mặt nội dung, các bên có khả năng xem xét và điều chỉnh theo ý muốn của mình. Đồng thời, hợp đồng cần có tính minh bạch và chi tiết để đảm bảo giải quyết mọi mâu thuẫn tiềm năng có thể xảy ra trong tương lai.

mau hop dong lao dong

Mẫu hợp đồng xây dựng và sửa chữa nhà ở

7. Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Hợp đồng xây dựng kiểu trọn gói là thỏa thuận hợp đồng mà trong đó có mức đơn giá xây dựng cố định, và bao gồm toàn bộ phạm vi công việc được mô tả trong hợp đồng. Thanh toán có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy theo thỏa thuận khi hoàn thành hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng tổng số tiền nhà thầu được thanh toán phải chính xác như giá đã được thỏa thuận trong hợp đồng, khi các nghĩa vụ của cả hai bên đã được hoàn thành.

mau hop dong lao dong

Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

8. Hợp đồng tư vấn quản lý dự án xây dựng

Hợp đồng tư vấn quản lý dự án xây dựng là thỏa thuận pháp lý giữa bên chủ đầu tư và bên tư vấn với mục tiêu hỗ trợ và quản lý mọi khía cạnh của một dự án xây dựng, từ lập kế hoạch, giám sát, quản lý tài chính đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

mau hop dong lao dong

Hợp đồng tư vấn quản lý dự án xây dựng

Vì sao cần phải làm hợp đồng xây dựng?

 • Hợp đồng xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng. Hợp đồng này không chỉ đơn thuần là một tài liệu pháp lý mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham gia.
 • Minh bạch và rõ ràng: Hợp đồng xây dựng giúp xác định rõ ràng các điều khoản, điều kiện và cam kết của từng bên trong quá trình thực hiện dự án. Điều này giúp tránh hiểu lầm và tranh chấp về các yêu cầu và quyền lợi.
 • Bảo vệ quyền lợi của các bên: Hợp đồng xây dựng đảm bảo rằng cả 2 bên tham gia thực hiện đều được bảo vệ quyền lợi và được đối xử công bằng. Nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản hợp đồng, bên kia có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Xác định trách nhiệm và quyền hạn: Hợp đồng xây dựng giúp xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên trong quá trình thực hiện dự án giúp tránh tình trạng không rõ ràng về ai phải thực hiện công việc gì và ai chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra vấn đề.
 • Chất lượng công việc: Hợp đồng xây dựng thường bao gồm các yêu cầu về chất lượng công việc và tiêu chuẩn kỹ thuật nên đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn và chất lượng được đảm bảo.
 • Giảm nguy cơ tranh chấp: Bằng việc đặc tả rõ ràng các điều khoản và cam kết trong hợp đồng, nguy cơ xảy ra các tranh chấp sau này giữa các bên sẽ giảm đi đáng kể.

mau hop dong lao dong

Vật liệu xây dựng gồm những gì? Tầm quan trọng của vật liệu xây dựng tại đây https://enhome.vn/vat-lieu-xay-dung-gom-nhung-gi/

Lời kết

Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển và đa dạng, việc sử dụng những mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2023 không chỉ là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và tiến bộ, mà còn đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của các dự án xây dựng. EnHome hy vọng những thông tin cung cấp trên sẽ giúp bạn cập nhật những mẫu hợp đồng xây dựng xu hướng nhất 2023. Đừng quên theo dõi EnHome để nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về kiến thức xây dựng hơn nữa nhé.