Trong bối cảnh phát triển chóng mặt của ngành xây dựng và nền kinh tế, việc xin giấy phép xây dựng đã trở thành một bước thủ tục quan trọng và không thể thiếu. Cùng với việc các quy định và quy trình liên quan được cập nhật và hoàn thiện, thủ tục và chi phí liên quan đến việc xin giấy phép xây dựng cũng đã điều chỉnh để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xây dựng. Trong bài viết này, cùng EnHome tìm hiểu giấy phép xây dựng là gì và thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất.

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là một văn bản chính thức được cấp bởi cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác trong một khu vực cụ thể, cho phép cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp tiến hành việc xây dựng, cải tạo, hoặc sửa chữa các công trình như nhà ở, tòa nhà, cơ sở thương mại, công trình công cộng, và các hạng mục khác liên quan đến xây dựng.

thu tuc xin giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng là một văn bản chính thức được cấp bởi cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác trong một khu vực cụ thể

Nội dung bắt buộc cần có trong giấy phép xây dựng

Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 nội dung bắt buộc cần đảm bảo trong giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Thông tin người đề nghị xin cấp giấy phép: Tên, địa chỉ, mã số thuế của chủ đầu tư hoặc đơn vị tổ chức xin cấp giấy phép.
 • Thông tin dự án xây dựng: Địa chỉ chi tiết của công trình xây dựng, mục đích sử dụng, quy mô và vị trí của dự án
 • Tài liệu kỹ thuật và kế hoạch xây dựng: Bản vẽ kỹ thuật, bản thiết kế công trình, kế hoạch thi công, mô tả quy trình xây dựng và sử dụng vật liệu.
 • Thời hạn và điều kiện sử dụng giấy phép: Ngày cấp giấy phép, thời gian hiệu lực của giấy phép.
 • Phân công người giám sát công trình: Thông tin về người đại diện của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát công trình.
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn cần tuân theo.
 • Các giấy tờ và phí liên quan: Các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc xin cấp giấy phép, thông tin về các khoản phí đã nộp.
 • Các điều khoản và điều kiện khác: Các điều khoản đặc biệt khác có thể áp dụng tùy theo yêu cầu của cơ quan xây dựng địa phương.

Trên đây là các nội dung yêu cầu bắt buộc trong một văn bản giấy phép xây dựng được quy định theo bộ Luật lao động của Việt Nam. Trong trường hợp chủ đầu tư không tuân theo các chi tiết của dự án, cơ quan chính quyền ở mọi cấp có thẩm quyền sẽ có quyền yêu cầu tạm dừng các hoạt động xây dựng và sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm.

thu tuc xin giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng có những nội dung quan trọng cần phải biết

Xem thêm: Những mẫu giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất 2023

Cập nhật thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất

Thủ tục xin giấy phép xây dựng mới được cập nhật và điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành xây dựng và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình thực hiện dự án.

 • Bước 1: Chuẩn bị tài liệu đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bước 2: Gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.
 • Bước 3: Chờ đợi và bổ sung hồ sơ nếu được yêu cầu.

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, và trong trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, sẽ yêu cầu bổ sung giấy tờ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng sẽ thông báo bằng văn bản, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tiến hành xem xét và hướng dẫn thực hiện.

 • Bước 4: Cấp giấy phép xây dựng.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, cơ quan quản lý sẽ ban hành giấy phép xây dựng cho dự án nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật.

 • Bước 5: Thực hiện công trình.

Sau khi được cấp giấy phép, người xin cấp phép sẽ tiến hành thực hiện dự án xây dựng theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

thu tuc xin giay phep xay dung

Thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất

Việc xin giấy phép xây dựng quan trọng như thế nào?

Việc xin giấy phép xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Đây không chỉ là một bước thủ tục thông thường, mà còn mang trong mình những giá trị quan trọng mang tính hợp pháp, an toàn và chất lượng của công trình.

Tuân thủ quy định pháp luật

Giấy phép xây dựng là lời cam kết rằng dự án sẽ tuân thủ đúng quy định và quy chuẩn của pháp luật liên quan đến xây dựng. Do đó, việc xin giấy phép xây dựng sẽ đảm bảo rằng công trình không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mà còn đảm bảo an toàn cho cả người lao động tham gia thi công và người sử dụng sau này.

thu tuc xin giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng là lời cam kết rằng dự án sẽ tuân thủ đúng quy định

Phòng tránh xử phạt và hậu quả pháp lý

Giấy phép xây dựng giúp tránh được những xử phạt và hậu quả pháp lý có thể xảy ra khi xây dựng mà không tuân theo quy định. Cơ quan chính quyền tại các cấp có quyền yêu cầu tạm dừng hoạt động xây dựng nếu phát hiện vi phạm, và việc này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và kết quả của dự án.

thu tuc xin giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng giúp tránh được những xử phạt và hậu quả pháp lý

Quản lý và giám sát hiệu quả

Giấy phép xây dựng giúp quản lý và giám sát dự án một cách hiệu quả. Các cơ quan chức năng và người giám sát có cơ sở hợp pháp để kiểm tra và đảm bảo rằng công trình được thực hiện đúng theo quy định, từ đó đảm bảo sự hoàn thiện của dự án.

thu tuc xin giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng giúp quản lý và giám sát dự án một cách hiệu quả

Đừng bỏ lỡ: Hợp đồng xây dựng là gì? Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất

Trường hợp nào cần xin giấy phép xây dựng và không cần xin giấy phép xây dựng?

Khi chủ đầu tư tiến hành công việc xây dựng công trình, trừ khi nằm trong những tình huống được miễn khỏi việc yêu cầu xin cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2 của Điều 89 trong Luật Xây dựng năm 2014, thì phải chuẩn bị tài liệu đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, những trường hợp được nêu dưới đây đều cần phải xin giấy phép xây dựng đối với bất kì một dự án nào:

 • Những công trình không phải là công trình bí mật do nhà nước chỉ định;
 • Các công trình chỉ nằm trên địa bàn thuộc một đơn vị hành chính cấp tỉnh;
 • Công trình xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch;
 • Những công trình không thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ định đầu tư;
 • Các công trình dọc theo tuyến ngoài đô thị, nếu không đồng hợp với kế hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua, hoặc không được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hướng tuyến của công trình;
 • Các công trình xây dựng trong các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao, nếu không có kế hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cũng như không được xác nhận bởi cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng;
 • Hạ tầng kỹ thuật tại vùng nông thôn, và tại những khu vực chưa có kế hoạch chi tiết xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn được phê duyệt;
 • Các căn nhà trong các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở với quy mô lớn hơn 07 tầng và tổng diện tích mặt sàn vượt qua 500m2, nếu không có kế hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các công trình xây dựng ở vùng nông thôn trong phạm vi đã được lập kế hoạch phát triển đô thị và đã được thông qua kế hoạch chi tiết xây dựng; những ngôi nhà riêng lẻ được xây dựng tại các khu vực bảo tồn hoặc khu vực di tích lịch sử – văn hóa;
 • Các công trình xây dựng được xem là chính thức

Những trường hợp không thuộc những hạng mục trên có thể thi công xây dựng mà không cần xin giấy phép xây dựng.

thu tuc xin giay phep xay dung

Trường hợp nào cần xin giấy phép xây dựng và không cần xin giấy phép xây dựng?

Lệ phí thủ tục xin giấy phép xây dựng bao nhiêu?

Lệ phí cho thủ tục xin giấy phép xây dựng có thể thay đổi tùy theo quy định của từng địa phương và loại dự án xây dựng. Việc xác định số tiền cụ thể của lệ phí thường được dựa trên quy mô và loại công trình, diện tích xây dựng, mức độ phức tạp của dự án, và quy định tại các hồ sơ thẩm định xây dựng. Dưới đây là lệ phí thủ tục xin giấy phép xây dựng tại ba tỉnh thành lớn nhất mà bạn có thể tham khảo:

Thành phố Hà Nội

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Mục A Danh mục các khoản phí và lệ phí được ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND vào ngày 07/7/2020.

 • Mức thu lệ phí quy định:

– Nhà ở riêng lẻ của nhân dân được cấp mới (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng/lần

– Công trình khác được cấp mới: 150.000 đồng/lần

– Giấy phép xây dựng được gia hạn: 15.000 đồng/lần

Thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND vào ngày 08/12/2016.

 • Mức thu lệ phí quy định:

– Giấy phép xây dựng nhà ở thuộc diện riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

– Giấy phép xây dựng những công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

– Điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép.

thu tuc xin giay phep xay dung

Lệ phí thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND vào ngày 07/12/2017.

Mức thu lệ phí quy định:

– Giấy phép xây dựng nhà ở diện riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép xây dựng của những công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép;

– Gia hạn, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép.

Mức phạt khi không thực hiện xin giấy phép xây dựng bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 7 của Điều 16 trong Nghị định 16/2022/NĐ-CP, mức lệ phạt hành chính đối với hành vi tổ chức thực hiện công trình xây dựng mà không có giấy phép xây dựng được quy định như sau:

 • Đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, lệ phạt tiền sẽ nằm trong khoảng từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
 • Đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc các loại công trình khác, lệ phạt tiền sẽ dao động từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
 • Đối với việc xây dựng các công trình yêu cầu việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, lệ phạt tiền sẽ rơi vào khoảng từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

Mức lệ phạt nêu trên áp dụng cho các tổ chức tuy nhiên với cùng hành vi vi phạm hành chính, mức lệ phạt tiền đối với các cá nhân vi phạm sẽ bằng 1/2 mức lệ phạt tiền đối với tổ chức được nêu rõ theo điểm c của khoản 1 Điều 4 trong Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

thu tuc xin giay phep xay dung

Mức phạt khi không thực hiện xin giấy phép xây dựng bao nhiêu?

Xem Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Tiêu chuẩn đánh giá năng lực xây dựng tại https://enhome.vn/chung-chi-nang-luc-xay-dung/

Lời kết

Bài viết trên đã cập nhật những thông tin mới nhất về chi phí, thủ tục xin giấy phép xây dựng. EnHome hy vọng bài viết sẽ giúp bạn cập nhật được những thông tin mới nhất liên quan đến thủ tục xin giấy phép xây dựng. Đừng quên theo dõi EnHome để xem được thêm nhiều thông tin hữu ích về kiến thức xây dựng hơn nữa nhé.